Werkwijze

Aanmelden

Als u wilt weten of speltherapie iets voor uw kind kan betekenen, kunt u  altijd vrijblijvend contact opnemen.

Intake

Bent u geïnteresseerd, dan plannen we een intakegesprek. We bespreken dan de hulpvraag en gaan samen belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw kind na. Ook staan we stil bij de ontwikkeling van uw kind.

Spelobservatie

Na het intakegesprek komt uw kind 3 keer bij mij in de spelkamer om te spelen. Tijdens deze observatieperiode leert uw kind mij kennen en andersom. Ook bekijk ik of speltherapie de juiste vorm van therapie is voor uw kind.

Van de observaties wordt een verslag gemaakt. Dan gaan we om tafel en bespreken het verslag. Is een vervolgtraject van speltherapie de beste weg, dan bespreken we de doelen waaraan we gaan werken.

Therapieproces

We starten met de individuele therapie. Uw kind komt wekelijks op een vaste dag en een vast tijdstip naar de spelkamer. Een spelsessie duurt 45 minuten. De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind.

Het therapieproces bestaat uit 3 fasen waarbij de duur van de fasen kan verschillen per kind.

De beginfase

Observatie en verkenning

De beginfase wordt voornamelijk gebruikt als observatie. Het is een verkennende fase waar het opbouwen van een vertrouwensband centraal staat. We starten met 3 observatiesessies om te kijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor het kind. Het kind krijgt de ruimte om, op zijn manier, te laten zien wat er aan de hand is en waar de hulpvraag ligt. Er wordt een verslag gemaakt van de observatiesessies en dit verslag wordt besproken in een gesprek. Wanneer blijkt dat speltherapie de juiste vorm van hulp voor uw kind is, stellen we samen de doelen voor de therapie op.

De middenfase

Verdieping en verwerking

Als het kind voldoende veiligheid ervaart zal het voor hem belangrijke thema`s uit gaan spelen. De intensiteit van het spel neemt toe. Het kind kan in spel langdurig stilstaan bij onverwerkte belevingen en hetzelfde thema herhaaldelijk terug laten keren. Het komt toe aan verwerking van ervaringen en zal nieuw gedrag gaan uitproberen en ontwikkelen. Het gedrag kan tijdelijk in hevigheid toenemen. In deze fase wordt de therapie vaak heel belangrijk voor het kind.

De eindfase

Bekrachtiging en afscheid

In de eindfase komt het kind langzamerhand meer tot rust. De intensiteit van het spel neemt af. Waar eerder de problemen overheersten, geeft het kind in deze fase aan `het gewone leven`  belangrijker te vinden. Dit geeft aan dat het kind in de eindfase van de therapie is gekomen. Het heeft meer vertrouwen in zijn eigen kunnen en de therapeut zal bekrachtigen dat het kind in staat is om zelfstandig verder te kunnen zonder de hulp van de therapeut. In een evaluatiegesprek bespreken we wanneer we de speltherapie zullen afsluiten. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan het afscheid.

Oudergesprekken

Als ouder vormt u een onmisbare schakel tijdens de behandeling en het veranderingsproces van uw kind want u kent uw kind het beste. Oudergesprekken zijn bedoeld om u te informeren en af te stemmen over het verloop van de therapie, waardoor u uw kind thuis ook kunt ondersteunen en begeleiden tijdens het proces. Naast het kennismakingsgesprek en het observatie gesprek volgt er in de regel na 5 spelsessies een voortgangsgesprek.

Tot slot vindt er als afsluiting een evaluatiegesprek plaats.