Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Speltherapie-heerenveen-wat-is-speltherapie-

Het kan een uitkomst bieden voor kinderen die in de knel zitten, tegen bepaalde problemen aanlopen of stagneren in hun ontwikkeling. Waar het bij volwassenen helpt om over problemen te praten, is dit voor kinderen vaak moeilijk. Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen of willen brengen, laten ze vaak wel in hun spel zien. Kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Het spel vertelt wat er speelt.

Het doen alsof biedt kinderen veiligheid en maakt spelen een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm.

De therapeut helpt het kind hierbij door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en gevoelens. Op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt het kind langzaam meer grip op zijn omgeving.

Speltherapie kan het kind helpen om:

  • gevoelens waar ze niet over kunnen/durven praten, in spel uit te drukken
  • spanningen te ontladen en ruimte te maken voor positieve gevoelens,”erover spelen lucht op”
  • een andere kijk op gebeurtenissen te krijgen
  • nare gebeurtenissen te verwerken
  • te oefenen met sociale vaardigheden: contact maken, samenspelen
  • oplossingen verzinnen voor problemen
  • experimenteren met gedrag
  • eigen oplossingen te bedenken
  • zijn eigen kracht te ontdekken
Speltherapie-heerenveen-wat-is-speltherapie-2

Wanneer speltherapie?